Utlösningsfördröjande

Poxet-60 är det första orala läkemedel som godkänts för behandling av tidig utlösning.